Language
返回列表
SXGA+096
该产品具有高亮度、高色域、高分辨率等特点, 是国兆公司为 AR/VR 市场量 身定制的新一代产品,可广泛应用于 AR/VR 头戴类产品以及其他近眼显示设备中,产品使用通用接口,易开发易驱动, 配置简单便捷, 可作为标准件选型使用。
产品特性
  • 高亮度、高对比度、高色域
  • 双路 LVDS 接口,兼容 VESA/JEIDA 标准视频格式
  • 支持 I2C 通用串行协议,可在线配置图像移动、镜像显示、亮度/对比度调整
  • 内置温度传感器,可进行自动温度-亮度-Gamma 校准, 保持全温显示一致性
  • 内置 PWM 模式调亮功能,可保证全亮度范围下的色温、 Gamma 一致性
产品特性
 

    特征参数值

  特征参数值

 产品类别

    彩色

    单绿

 分辨

           1400×1050

               1400×1050

 预留物理像素

          1440×1060

               1440×1060

 像素排列方

          RGB 条形

                RGB 条形

亚像素尺寸

14 um×4.66um/14 um×4.68um

                  14μm×14μm

区域

          19.6mm×14.7mm (对角线0.96 英寸)

         19.6mm×14.7mm (对角线 0.96 英寸)

构尺寸

      28mm×24.7mm×4.3mm

         28mm×24.7mm×4.3mm

 典型刷新

       60Hz

  60Hz

 输入视频信号格式

  双LVDS

   双路LVDS

大亮度

      5000 cd/m2

      16000 cd/m2

 推荐使用亮度范围

      40 cd/m2  ~5000 cd/m2

           0 cd/m2  ~16000 cd/m2

电电压

           1.8V 3.3V 、5V

         1.8V 3.3V 、5V